top of page
Merkinė3.jpg

Meno rezidencijos

Įveiklinta mažoji dvarvietės ambulatorija taps tarptautine meno rezidencija, kuri prisideda prie  profesionalaus meno sklaidos regione, vietos gyventojų kūrybiškumo bei plečia vietos gyventojų akiratį. Suteikdami galimybę menininkams gyventi Merkinėje ir kurti joje ilgesnį laiką, skatiname išsamiau tyrinėti miestelio kultūros ir gamtos vertybes. Manome, kad tai geras būdas ne tik prisidėti vystant vietos identitetą, bet ir įtraukiant vietinius gyventojus į kūrybines veiklas ir kuriant tarpusavio bendrystę. 

Merkinė 4.jpg

Dirbtuvės

„Merkinės fabrike“ bus įkurtos specializuotos dirbtuvių patalpos trims šiuo metu populiariausioms meno sritims – tekstilės, medžio darbų ir analoginės fotografijos. 

*Už dirbtuvių nuomą imamas mokestis.

Parodos

Rezidentų ekspozicija keičiama keletą kartų per metus. Ji pristato vietos ir tarptautinių  menininkų kūrybą, užtikrina tvarius ryšius, tarpsritinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Mums svarbi ne tik parodos idėja ir turinys, bet ir bendra koncepcija, apimanti eksponavimą, bendradarbiavimą su vietos bendruomene ir kitomis organizacijomis. Su rezidentais ir kuratorių komanda ne tik ieškome originalių temų, bet ir kuriame kokybišką parodos architektūrą, dizainą, parodų aprašymus bei jas komunikuojame.

merkines-fabrikas_web_fonas_figuros_1na-4oji fono.png

Kas gali teikt paraiškas?

Aktyviai meno lauke Lietuvoje ir užsienyje veikiantys įvairių sričių kūrėjai kviečiami teikti paraiškas rezidencijoms. Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į:

- kūrėjų profesionalumą, 

- kūrybinio sumanymo originalumą, 

- galimybes įtraukti į kūrybos procesą vietos gyventojus ir jaunimą, 

- tyrinėti ir tęsti vietos kultūros tradicijas.

Rezidencijos trukmė

Meno rezidencijoje vienu metu galės apsistoti 1-2 kūrėjai, ne ilgesniam, nei 1 - 3 mėn. laikotarpiui. 

* Dalyvaujantys menininkai įsipareigoja pristatyti savo kūrybinę veiklą ir dalyvauti parodų ir/arba kūrybinių dirbtuvių rengime.

bottom of page